รายละเอียดบำเหน็จและบำนาญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เลขบัตรประชาชน  
**กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วกดปุ่ม ค้นหา หรือกด Enter**
ปี เดือน ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน ประเภท เงินบำเหน็จ/บำนาญสุทธิ หมายเหตุ รายละเอียด


หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ปี รายละเอียด


สแกนที่นี่เพื่อแจ้งปัญหาการใช้งาน

หรือสอบถามผ่านเพจ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

หรือติดต่อ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (045-691533 ต่อ 2)